Arbeidsongeschiktheid verzekeringen

We hopen van niet, maar we lopen allemaal het risico om arbeidsongeschikt te worden. Bij arbeidsongeschiktheid ontstaat er onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van uw inkomen. De arbeidsongeschiktheid verzekering verzekert u van een inkomen op het moment dat u door toedoen van uzelf of anderen arbeidsongeschikt raakt. Omdat de rekeningen betaald moten worden, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheid verzekering af te sluiten.

Doorgaans is iedere persoon die in loondienst is, verzekerd voor arbeids-ongeschiktheid. Als werknemer draagt u iedere maand een percentage van uw loon af voor de arbeidsongeschiktheid verzekering.Mocht u nu arbeidsongeschikt worden, dan bent u verzekerd van uw inkomen tot 70% van het laatstverdiende loon. Mocht u een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten dan kunt dit aanvullen tot 100% van het laatst verdiende loon.

Is een arbeidsongeschiktheid verzekering aan te raden? Ja, absoluut. Indien u in loondienst bent, dan bent u automatisch verzekerd. Bent u ondernemer, dan zult u zelf hiervoor maatregelen moeten treffen. Een arbeidsongeschiktheidverzekering voor zelfstandigen is echter vele malen duurder dan dezelfde verzekering voor werknemers. Voor zelfstandigen is het aan te raden om een goede vergelijking tussen de verschillende verzekeraars te maken!